Thực hiện kế hoạch năm học, Sáng ngày 02/01/2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020 cấp ...